Perakende Sektörü Yazılım Çözümleri
Marka: OBASE
Satın Al

Perakende Çözümleri

Günümüzde, perakende sektöründeki rekabet koşulları her sürecin ayrıca ele alınıp, optimize edilmesinigerektirmektedir. Veriye dayalı analitik ve optimizasyon yaklaşımına ihtiyaç duyulan problem ve çözümlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Obase 1995’ten beri, perakende sektörünün en temel otomasyon ihtiyaçlarından,  sektöre yön verecek çözümlere kadar geniş bir yelpazede çözüm sunmaktadır.   Perakende sektörüne yönelik verimlilik artışı sağlayan çözümler geliştirmekte ve değişen  ihtiyaçları yakından takip ederek sunduğu çözümleri genişletmektedir. Analitik çözümler konusundaki uzmanlığı ile de sektörde farklılık yaratmaktadır.

Perakende hız, çeviklik, akıllı kararlar demek. Genel ERP çözümleri bu ihtiyaçları Perakende sektörü için karşılamada yüzeysel kalmaktadır ve Perakende ihtiyaçlarını karşılamak için sektöre özel kurumsal çözümler gerekmektedir.  Bu ihtiyaçları karşılamak için başlatılan projeler çok uzun süreler almakta ve yüksek rakamlara mal olmaktadır.

Obase ilk kurulduğu günden  itibaren perakendeye odaklanmıştır. Arka ofis yazılımı ile başladığı perakende yolculuğuna, tüm perakende süreçlerini kapsayan, yeniliklere cevap veren  perakendeye özel bir çözüm ailesi ile devam etmektedir.

Bu çözüm ailesi; Perakendeye özel temel ihtiyaçları karşılayan ve Perakendenin farklı segment ve iş modellerine göre gelen modüller içeren Kurumsal Perakende Yönetim Sistemi, Mağaza operasyonlarına yönelik verimliliği artıran Mağaza Arka Ofis Yönetimi, Perakende sektörüne özel Depo Yönetim işleyiş ve dinamiklerini barındıran Depo Yönetimi, Satış süreçlerinde etkinliği artıran ve arka ofis, CRM ve ERP süreçleri ile tümleşik çalışan Satış Noktası Yönetimi’nden oluşmaktadır.

Online perakende hacmi her geçen yıl ciddi anlamda artmaktadır ve çok kanallı perakende artık istisnadan çok norm olmaya başlamaktadır.

Obase’in sunmuş olduğu e-ticaret çözümleri gerçek anlamda bir perakende operasyonunu etkin stok ve müşteri yönetimi ile götürülmesine yardımcı olmaktadır.

E-Ticaret deneyimini  web ve mobil kanallarında yöneten ve gelişen kanallara entegre edilebilen altyapı, Etailer
Ürün Öneri Motoru ile tüketici davranışlarına ve mikro segmentlere odaklı gerçek zamanlı ve akıllı öneriler, 
E-Ticaret Toplama çözümü ile ürün toplama ve sevkiyat gibi lojistik süreçleri yönetir. Quickpick

Bugün gelinen noktada, çoklu kanaldan hizmet veren perakendeciler için ürün ve müşteri yönetiminin bütünleşik olduğu e-ticaret çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Obase eticaret çözümlerini omnichannel vizyonu ile geliştirilmektedir. Tüketicinin beklediği entegre ve benzer müşteri deneyimini yaşamasını sağlamaktadır.

İşletmenin operasyon verimliliği ve ticaretini etkileyen en önemli bileşenlerden birisi tedarik zinciri işleyişidir. Hem yok satma durumuna düşmeden, hem de ürün çeşitliliği ve raf doluluğundan taviz vermeden, operasyonu başarılı ve bütçeyi aşmadan götürmenin en kolay  yolu, son tüketicinin aldığı hizmetin kalitesi için  beraber çalışan perakendeci ve tedarikçi arasındaki bütünleşik ve uyumlu süreci sağlamaktır. Bütünleşik bir süreci inşa etmesi  perakendeci ve tedarikçilerin birbiri  ile daha fazla veriyi, bilgiyi paylaşması ile mümkündür. Sürecin sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması için, gerçek zamanlı verilerin paylaşılabildiği  ve bilgi akışının yönetildiği bir Işbirliği platformu kullanılmalıdır.

CRM

Müşteriyi daha iyi anlamanın çok daha önem kazandığı günümüzde Klasik CRM çözümleri daha çok perakende dışı sektörlerden ve çağrı merkezi odaklı yazılımlardan çıkmış bulunmaktadır. Çoğu CRM çözümleri ise daha çok kurumsal müşteriye yönelik hizmet vermek üzere geliştirilmiştir. Perakende işleyişine, son tüketiciye hizmet vermeye, sadakat programlarını yönetmeye uygun çözümler özellkle müşteri deneyimine dayalı rekabet eden firmalar için klasik CRM çözümleri cevap verememektedir.

Müşteri davranışları farklı ürün kategorileri, müşteri segmentleri ve alışveriş amacı bazında değişiyor.  Bu bilgiyi kullanan perakendeciler hizmet kalitesi ve bütçe konusunda ciddi avantajlar sağlar. Başarılı CRM projelerinin tüm bileşenleri destekler bir yapıda olması gerekiyor; Müşteriyi tanımak için kanallara veri toplama için hizmet eden çözümler, müşteri ile etkileşim, 
yeni iş kararları oluşturmak için bütün verilerin analiz edilmesi.  Kanal bağımsız ya da entegre kanallı olmak üzere bu bakış açılarının desteklendiği stratejileri geliştirmeleri gerekir.

Obase olarak  perakendecilere bu ihtiyaçlarını karşılayan hazır çözümler sunuyoruz ; Operasyonel CRM, Kampanya Yönetimi ve Analtik CRM.

Müşteri Deneyimi Yönetimi:

Son yıllarda ki tüketici tercihleri ile ilgili araştırmalar gösteriyor ki; mağaza içerisindeki deneyim ve deneyim algısını oluşturan unsurlar,  kolaylık, değer, hizmet kalitesi ve tüketici beklentilerine odaklanma,  tüketicilerin %52’sinin o mağazadan bir sonraki alışverişini yapmasında ana rol oynamaktadır.

Müşteri ilgi alanına giren her detay ile ilgili etkileşime geçer,  izler bırakır . Günümüz teknolojisi bu izleri veriye dönüştürmeyi, saklamayı, yorumlamayı ve analiz etmeyi sağlıyor.

Obase RichRelevance, Clarabridge ve IBM Tealeaf ile Müşteri deneyimi yönetiminde geniş spektrumda bir çözüm sunmaktadır. RichRelevance çoklu kanalda kişisel deneyim öneriler sunma, Clarabridge ile müşterinin sesini dinleme, metin ve ses analitiği yapma,  Tealeaf ile müşteri önyüzünde kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklı çözümler sunmaktadır.

Perakende sektöründe artan rekabet ve düşen kar marjları tehditleri ile, mağaza verimliliğine etki eden temel unsurlara daha yenilikçi çözümler ile yaklaşılması  gerekiyor.

Sektörün dinamikleri ve teknoloji hızla şekil değiştirirken, maksimum karlılık hedefine ulaşmak için perakende sektörünün ana maliyet unsurlarını optimize etmesi kritiktir. Obase, sağladığı stok, fiyat ve iş gücü optimizasyonu çözümleri ile, ciro, karlılığı ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu optimizasyon çözümleri aynı zamanda stok maliyetleri, yok satma, fire, iş gücü kaybında da azalış sağlamaktadır.FİYAT OPTİMİZASYON ÇÖZÜMLERİ 
Perakendede karlılığı belirleyen dört ana faktör bulunmaktadır; Fiyat, değişken maliyetler, sabit maliyetler ve satış miktarı. Fiyat, bu dört faktör arasında karlılık etkisi en güçlü bileşen olarak öne çıkmaktadır. Yapılan çalışmalara (Wharton Research Data Services – WRDS) göre bir perakende firmasında fiyattaki % 1 değişikliğin karlılığa etkisi ise % 10,29’a ulaşmaktadır. 
Obase’in sağladığı fiyat optimizasyonu çözümü ile fiyatlandırma stratejileri, rakip firma fiyatlandırmasına göre kural bazlı bir motor ile fiyatlandırmanın daha akıllı ve hızlı yapılması sağlanmaktadır. Ürün, ürün grupları bazında ciro ve karlılık dengesi sağlıklı bir şekilde yönetilmektedir.

STOK OPTİMİZASYON ÇÖZÜMLERİ

Stok optimizasyonu stok maliyetlerini düşürmek, yok satma durumuna düşmemek olarak özetleyebiliriz. Diğer yandan maliyet ve hizmet seviyesi gibi iki zıt kutubun arasındaki denge noktasını bulmak olarak da ifade edebiliriz
Stoğu daha iyi yönetebilmek için Obase üç başlıkta çözüm sunmaktadır.

Perakende sektöründe üst yönetimden, mağazada farklı kademelerde görev alan çalışanlara, herkes sorumluluk alanıyla paralel, gün boyunca, yüzlerce karar vermek durumundadır. Bu kararlar şirket gelirini, karlılığını, müşteri memnuniyetini etkilediği ve birbiri ile ilişkili olduğu için zamanında  ve isabetli olmayı gerektirmektedir. Bu noktada doğrunun tek versiyonunu gösterebilen ve bu verilere dayanarak kararlar alınmasını sağlayan karar destek sistemlerine ihtiyaç vardır. 
Etkin  bir Perakende Karar Destek Sisteminin kurulması sıfırdan başlayan projelerle uzun vakit almakta ve yüksek maliyetlere ulaşabilmektedir. İş analitiği çözümlerinin sağlıklı sonuç verebilmesi Perakendeye özel Veri Ambarına sahip olmak, İş Zekası, Veri Entegrasyonu, Veri Madenciliği ve  Büyük Veri teknolojilerinden istifade etmek önem arz etmektedir. Obase,  perakende odaklı iş analitiği deneyimini Detailer çatısı altında  karar destek sistemi ve analitik çözümlerde bütünleştirmiş bulunmaktadır. 

DETAILER - Perakende Veri Modeli ile, tekrarlanabilir ETL ve iş analitiği obje, metrik, rapor ve dashboard kütüphaneleri ile, web ve mobil arayüzlerden erişilebilen, veri odaklı bir yönetim kültürü sunar.

BİLGİ A.Ş. OBASE Tek Yetkli Çözüm Ortağıdır.Explore Smarty